Vartiovuoren Kokoomus Ry

Vartiovuori

Petteri Orpo: Tulevaisuutta pitää ajatella joka päivä

Petteri Orpo, Puhe Tampereella Kokoomuksen yhdistysten puheenjohtajapäivillä, Tulevaisuuspäivät 17.3.

Rakkaat kokoomuslaiset,

Tämä on minulle yksi vuoden tärkeimmistä päivistä, yksi kohokohdista. Todella hienoa nähdä teidät kaikki täällä.

Vietämme Kokoomuksen satavuotisjuhlaa. Tulevaisuuspäivät on ensimmäinen iso kokoomusyhteisömme tapahtuma tänä vuonna. Kesäkuussa kohtaamme juhlapuoluekokouksessa Turussa. Varsinaiset juhlallisuudet ovat loppusyksystä.

Niiden lisäksi isännöimme marraskuussa Euroopan kansanpuolueen kongressia Helsingissä. Se on yksi Suomen historian suurimmista kansainvälisistä politiikan tapahtumista. On vielä aivan mahdollista, että meillä on tuossa kokouksessa suomalainen – kokoomuslainen kärkiehdokas.
Tietysti juhlimme satavuotiasta kokoomusta eri tavoin eri puolilla maata pitkin vuotta.

Vuosi on alkanut vahvoissa merkeissä. Kokoomukselle naljailtiin pitkin syksyä ja talvea siitä, ettei meillä ole omaa presidenttiehdokasta. Sitten hyvä yhteistyökumppanimme keskusta keksi julistaa, että ääni Sauli Niinistölle on ääni kokoomukselle.

No, miten kävi? Sauli sai melkein 1,9 miljoonaa ääntä. Me olemme tästä iloisia, vai mitä?

Tasavallan presidentti Niinistö, meidän Sauli, valittiin toiselle kaudelle suoraan ensimmäisellä kierroksella. Osasimme odottaa vahvaa tulosta, mutta ettei toista kierrosta tarvittu – se oli historiaa!

Hyvät ystävät,

Presidentinvaali osoitti, että suomalaiset luottavat siihen, että Sauli Niinistö on paras presidentti tälle maalle.

Luottamus on kaiken yhteiskunnallisen toiminnan lähtökohta. Kun aloitin puheenjohtajana, yksi tärkeimmistä tehtävistäni oli palauttaa luottamus kokoomukseen. Kokoomuslaisten luottamus omaan puolueeseensa. Yhteistyökumppaneiden luottamus siihen, että olemme pystyvä hallituspuolue ja teemme sen, mihin olemme sitoutuneet. Suomalaisten luottamus siihen, että tämä puolue on nyt ja jatkossa puolue, jonka käsiin voi uskoa isänmaan asiat hyvinä ja huonoina aikoina.

Se luottamus meidän Kansallisena Kokoomuksena pitää lunastaa joka päivä.

Miten me sen lunastamme?

Lunastamme sen tekemällä sitä, mitä olemme luvanneet.
Hallitustyön sujuvuudesta kokoomuksella on vahvat näytöt.

Kun kesän 2015 korvilla tulimme Smolnasta ulos hallitusohjelman kanssa, alkoi kritiikki. Talouspolitiikan linjaa haukuttiin kovin kokoomuslaiseksi.

Miten on käynyt?

Talous on hyvässä vauhdissa, vienti vetää, työllisyys vahvistuu. Näyttää siltä, että pääsemme 72 prosentin työllisyyteen. Kyllä tätä saa kokoomuslaiseksi talouspolitiikaksi haukkua.

Media ei politiikan aikaansaannoksilla hersyttele. Sitä tärkeämpää on, että muistutamme aika ajoin itseämme: kyllä, olemme saaneet aikaiseksi paljon. Kokoomuslainen arvomaailma näkyy laajasti hallituksen tekemissä päätöksissä. Olemme antaneet ihmisille enemmän vapautta käyttää omaa harkintaansa arjen asioissa.

Olemme suosineet työntekoa toimeentulon lähteenä estämällä verotuksen kiristymisen. Olemme purkaneet tai keventäneet tarpeetonta ja arkijärjen vastaista sääntelyä. Olemme koonneet teille hallituksen hyvät, kokoomushenkiset teot yhteen pakettiin.

Mukana on esimerkkejä kokoomuksen puoluekokousaloitteista, joiden mukaisia uudistuksia tämä hallitus on toteuttanut. Puoluekokous hyväksyi viimeksi 80 aloitetta. Niistä valtaosa on johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin.

Otan tässä muutaman esimerkin:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto monipuolistuu ennennäkemättömällä tavalla. Valtioneuvosto antoi valinnanvapauslait vihdoin eduskuntaan, ja valmista pitäisi olla kesään mennessä.

Julkista liikennettä vapautetaan kilpailulle laajasti. Junaliikenteen kilpailutus etenee, ja kesällä liikennekaari vapauttaa taksiliikenteen.

Alkoholilainsäädännön uudistus on lisännyt ihmisten valinnanmahdollisuuksia. Kotimaisille panimoille ja ravintoloille on avautunut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia palvella asiakkaita.

Kaikesta tästä voimme syystä olla tyytyväisiä. Yhdessä muutamme tätä maata paremmaksi.

Lisää esimerkkejä löydätte teille jaetusta kirjasesta ”Lisää tekoja Suomen hyväksi”.

Hyvät ystävät,

Talouden näkymät ovat Suomessa paremmat kuin lähes kymmeneen vuoteen. Valtion velanotto on pienentynyt voimakkaasti vahvan talouden ja työllisyyden, kasvun, sopeutustoimien ja tiukan menokurin myötä.

Tänä vuonna velanotto pienenee merkittävästi. Työtä on edelleen jatkettava, jotta velaksi eläminen pysähtyy kokonaan. Tiedämme, että velka jää aina jonkun maksettavaksi. Me emme halua sysätä sitä omien lastemme, emmekä heidän lastensa syliin. Ei voi olla niin, että kovimman talouskasvun keskellä joudumme edelleen ottamaan velkaa. Nyt pitäisi saada jäämään säästöön huonompien päivien varalle, jotka enemmin ja myöhemmin tulevat vastaan.

Emmekä myöskään voi tyytyä siihen, että työllisyysaste paranee. Meidän on tavoiteltava pohjoismaista tasoa, jotta pystymme vastaamaan ikääntymisen haasteisiin ja lunastamaan eläke- ja palvelulupaukset.

Näistä syistä keskeisimmät hallituksen tavoitteet tulevassa kehysriihessä ovat menojen hillintä jakovaaran vallitessa ja työllisyyden kasvua tukevat toimet, joista osaaminen on tärkein.

Suomi ei pärjää tässä maailmassa yksin.

Kokoomus huolehtii siitä, että Suomi on avoin ja aktiivinen kansainvälinen toimija. Uskallamme puolustaa EU-jäsenyyttä ja paikkaamme läntisessä arvoyhteisössä. Epävarmoina aikoina tämä korostuu.

EU-politiikassa Kokoomus on painottanut vastuullista talous- ja rahaliiton kehittämistä, yhteisen puolustuksen rakentamista, EU:n yhteisen kauppapolitiikan merkitystä, tarvetta EU:n yhteiselle maahanmuuttopolitiikalle ja oikeusvaltioperiaatteen vaalimista kaikissa jäsenmaissa. Olemme korostaneet osaamisen, tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden merkitystä kasvun ja työllisyyden edistämisessä.

Kokoomuksen mielestä Euroopan unioni on Suomelle arvovalinta ja turvallisuustekijä. Se on meille elintärkeä yhteisö, jonka kehittämisestä Suomen täytyy olla päättämässä.

Hyvät kokoomuslaiset,

Viime viikkoina on alkanut rynnistys sote-uudistusta vastaan. Uudistuksen vastustajat ja epäilijät ovat havahtuneet siihen, että uudistus on menossa maaliin. Sen pitää mennä maaliin. Sen me olemme suomalaisille luvanneet.

Sote-uudistus kiemuroineen on monimutkainen kokonaisuus. Meille kokoomuslaisille tärkein asia siinä on yksinkertainen: Kyse on palveluista. Perusterveydenhuolto ei nyt toimi. Ihmiset ovat jonoissa, eivät hoidossa. Sairaudet pitkittyvät, ja hinta siitä on kova. Se on sitä niin sairaalle itselleen kuin yhteiskunnalle.

Kun ihmiset eivät saa apua oikeaan aikaan, sairauspoissaolot esimerkiksi töistä voivat pitkittyä.
Paine siirtyy erikoissairaanhoitoon. Lisäksi väestömme vanhenee, ja hoivan tarve kasvaa.

Kokoomuksella on kirkas tavoite: nykyistä paremmat palvelut. Palvelut ovat tärkeitä, ei hallinto. Valinnanvapaus on se keino, jolla palveluiden saatavuus ja laatu paranevat.

Kyllä, suorat kustannukset varmasti nousevat alkuvaiheessa. Niin käy, kun ihmiset pääsevät jonoista hoitoon. Tähän kokoomus on valmis. Kun perusterveydenhuolto toimii, hieman pidemmällä aikavälillä saamme hillittyä kulujen kasvun.

Valinnanvapaus toteutuu ja se toteutuu laajasti. Se on suuri muutos, potilas – asiakas nostetaan koko systeemin ytimeen. Minusta se on oikein.

Jotkut omistakin joukoista haluavat sanoa, että ei valinnanvapaus toteudu. Minä vastaan heille, että kyllä toteutuu. Toiset sanovat, että joulukuussa peruutettiin liikaa erikoissairaanhoidon valinnanvapaudessa. Heille vastaukseni on, että ei peruutettu. Tehtiin viisas ratkaisu, jolla rajattiin valinnanvapautta leikkaustoiminnassa siten, ettei meidän maailman paras julkinen erikoissairaanhoito vaarannu.

Sidoimme tuolloin valinnanvapauden erikoistasolla hoitotakuuseen. Jos julkinen ei saa potilasta hoitoon hoitotakuun puitteissa pitää potilaalle antaa asiakasseteli. Olen sitä mieltä, että kuusi kuukauttakin jonossa on liian pitkä aika. Harva on jonossa parantunut. Kokoomuksen tavoite on lyhentää hoitotakuun aikoja.

Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys, että palveluiden järjestäjällä pitää olla nykyistä jämerämmät hartiat. Ei sitäkään tosiasiaa tarvitse kierrellä, että maakuntamalli ei ole ollut meille kokoomuslaisille mieluisa.

Viime vaalikaudella yritimme tehdä uudistusta toisenlaisilla malleilla. Halusimme kuntapohjaisen mallin. Demareilla meni sisu kaulaan. Sdp pysäytti sen. Yritimme yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa tehdä mallia kuntayhtymien pohjalle. Sen kaatoi perustuslakivaliokunta. Perustuslakivaliokunta peräänkuulutti kansanvaltaisuutta, vaaleilla valittavia päättäjiä.

Tiedätte, miten vuoden 2015 eduskuntavaaleissa kävi. Keskusta voitti. Vaalivoittaja määritti uudistuksen pohjaksi maakuntamallin. Me halusimme sote-uudistuksen. Vaihtoehtoja ei oikein ollut.

Jos hallitukseen olisi mennyt kokoomuksen sijasta Rinteen Sdp, tuloksena olisi ollut edelleen maakuntamalli. Palvelut tuottaisi julkinen monopoli. Maakunnalle olisi ehkä hamuttu muitakin kuntien tehtäviä, kuten toisen asteen koulutus. Meille se ei käy. Ja sen me hallituksessa estimme.

Hallinnosta totean tämän: Nyt sote-palveluiden järjestämisvastuussa on vajaat 300 kuntaa. Jatkossa 18 maakuntaa. Mitään uutta hallintohimmeliä emme siis ole luomassa.

Uudistusta ja sen sisältöä on kaikissa sen vaiheissa käsitelty kymmeniä ja kymmeniä kertoja niin puoluehallituksessa, puoluevaltuustossa kuin eduskuntaryhmässä.

Puolueen johto ja neuvottelijat ovat kaikissa vaiheissa saaneet yksimielisen tuen ja mandaatin.
Sen varassa on toimittu. Yhden ensimmäistä vastaesitystä ei ole tehty tai eriävää mielipidettä jätetty. Ei yhden ensimmäistä. Tämän varassa puoluejohto ja ministeriryhmä ovat toimineet.

Maakuntahallintoa vastaan on käytetty voimakkaita puheenvuoroja erityisesti Helsingissä. Kokoomuksen pitää silti niin hallituksessa kuin eduskunnassa katsoa kehä ykköstä kauemmas. Meidän on ajateltava koko Suomen ja kaikkien suomalaisten palveluja.

Keskustelua pitää käydä. Arvostella saa. Se kuuluu politiikkaan. Julkisuudessa ollut arvostelu on osin perustunut vääriin tietoihin. Useisiin huoliin on lakiesityksessä jo vastattu.

Helsinkiläisten tai uusimaalaisten palvelut eivät tämän uudistuksen myötä heikkene.
Uudistamatta heikkenisivät varmasti. Tai vaikka Helsinki pärjäisi itse, on Helsinginkin kannalta välttämätöntä, että muun maan sotepalvelut toimivat. Taloudellisesti ajatellen Uudenmaan maakuntarahoitus on plus-miinus nolla nykyiseen verrattuna.

Jos jostakin asiasta on vielä epätietoisuutta, vastaamme kysyjille mielellämme.

Onko sote-uudistus täydellinen? Ei tietenkään ole. Näin valtavaan uudistukseen jää aina parannettavaa.

Viime päivinä olemme nähneet, että arvostetut sote-asiantuntijat ovat kääntyneet uudistuksen kannattajiksi. Tämä on ollut merkittävä kiitos sille työlle, mitä hallituksessa on tehty mallin hiomiseksi.

Varmaa on, että uudistumisen kaatuminen olisi Suomen ja jokaisen suomalaisen tappio.
Lykkäämisestä varoittavat myös asiantuntijat. Uudistus jäisi seuraavan eduskunnan tehtäväksi. Lopputulos on epävarma. Samoin se, kauanko tulokseen pääseminen kestää. Kello tikittää. Tämä uudistus olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten.

Hyvät kokoomuslaiset,

Sote-uudistus on iso mahdollisuus.

Se, mitä hyötyjä ja parannuksia lopulta saadaan aikaan, ratkaistaan toimeenpanovaiheessa. Maakuntauudistus on mahdollisuus, sillä se lisää kansanvaltaa. Toisin kuin mallit, jotka perustuivat kuntayhtymiin.

Meidän on pystyttävä uskottavasti kertomaan ihmisille, että kokoomusta äänestämällä uudesta sotestakin tulee hyvä. Minä uskon siihen, että tulevissa maakunnissa on päättäjinä runsaasti kyvykkäitä kokoomuslaisia. On meistä itsestämme kiinni, lunastammeko ihmisten luottamuksen.

Siispä haluan tehdä täysin selväksi: Kokoomus on sitoutunut tähän uudistukseen. Se viedään maaliin meidän vahvalla tuellamme. Me emme petä suomalaisten luottamusta. Me emme vedä hallituksessa mattoa jalkojen alta keneltäkään. Me haluamme, että tämä hallitus onnistuu.

Hyvät kuulijat,

Tämä päivä on omistettu tulevaisuudelle. Tulevaisuutta pitäisi ajatella joka ikinen päivä.

Tänä vuonna teemme Kokoomukselle uuden periaateohjelman. Se on Kokoomuksen tulevaisuustyötä. Työtä on tehty kaikkialla Suomessa avoimesti ja osallistavasti. Olemme järjestäneet kaksikymmentä avointa keskustelutilaisuutta eri puolilla Suomea.
Moni teistäkin on toivottavasti ehtinyt osallistua tilaisuuksiin.

Aate kiinnostaa. Aatteesta halutaan puhua. Olemme saaneet palautetta, että tätä kokoomuslaiset ovat todella kaivanneet: Peruskysymysten
äärelle kokoontumista, oman aatteen pohtimista. Periaateohjelma on perusta tulevaisuuden rakentamiselle.

Vuorovaikutus ja avoimuus ovat tapojamme toimia. Uudistusta on tehty osallistavammin kuin koskaan. Sadat aktiiviset kokoomuslaiset ovat jo tuoneet oman panoksensa puolueen aatteen uudistamiseen. Mukana tilaisuuksissa on ollut professoreita, tutkijoita ja muita asiantuntijoita.

Luonnos uudesta periaateohjelmasta on julkaistu puolueen verkkosivuilla. Käykää jokainen tutustumassa, kommentoimassa ja arvioimassa sitä jo nyt. Olemme luomassa itsellemme politiikan tekemisen aatteellista perustaa vuosiksi eteenpäin. Tehdään se huolella. Ja tehdään se yhdessä.

Hyvät kokoomuslaiset,

Me Kokoomuksessa ajattelemme, että ihmiset lähtökohtaisesti haluavat tehdä fiksuja ja hyviä asioita. Me luotamme ihmiseen. Jokaiselle on annettava tilaisuus yrittää parhaansa. Minulle mahdollisuuksien tasa-arvossa on kyse siitä.

Jokainen osaa toimia oikein, kunhan saa riittävät tiedolliset ja taidolliset eväät. Luotamme siihen, että ihmiset haluavat tehdä keskenään yhteistyötä. Sopia asioista toistensa kanssa ilman vilppiä, painostusta tai ketunhäntiä kainalossa. Sääntöjä ja lakejakin tietysti tarvitaan. Niihin oikeusvaltio perustuu.

Rehellisyyteen ja oikein tekemiseen kannustavassa yhteiskunnassa sääntöjen rikkomisesta seuraa sanktio. Pahantekijä pannaan vastuuseen, oli rikas tai köyhä.

Meillä on mahdollisuus viedä Suomea eteenpäin ja tehdä siitä vieläkin parempi.

Sanoin tammikuussa Helsingin Narinkkatorilla, että Suomi yrittää nykyisellä toimintamallilla osallistua 70-luvun Saabilla sähköformulakisoihin. Vanhalla järjestelmällä ei yksinkertaisesti pärjää nykykisoissa. Se vain on näin.

Me haluamme kukoistavan Suomen, jossa kaikille on tehtävää. Suomen, jossa kilpailu jalostaa kasvunnälkäisiä yrityksiä yhä vahvemmiksi. Suomen, johon halutaan sijoittaa ja johon luotetaan. Sellaisen Suomen, jonka talous on niin hyvässä kunnossa, että se pystyy hyvin huolehtimaan heikoimmistaan. Nuorista ja vanhoista. Sellainen Suomi ei synny julistuksilla. Se syntyy tekemällä.

Kaikki päätökset eivät ole suosittuja. Meidän on osattava entistä paremmin kertoa ihmisille, mitä teemme, miksi ja mitä päätökset ihmisille tarkoittavat. Meidän on osattava kuunnella. Vastata. Keskustella.

Hyvät kokoomuslaiset,

Niillä valinnoilla ja päätöksillä, joita teemme tänään, rakennamme tulevaisuutta meidän jälkeemme tuleville.

Jotta voimme tehdä Suomesta omien arvojemme ja ihanteidemme mukaisen, meidän on voitettava vaalit. Kokoomuksen tavoite on olla suurin puolue maakuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa. Tavoite on saavutettavissa.

Tiedättekö mitä,

Minusta on ollut upeaa olla tämän joukkueen puheenjohtaja. Olen niin ylpeä teistä kaikista. Olemme tehneet yhdessä hyvää työtä. Minä haluan olla yhdessä teidän kanssanne viemässä Suomea ja kokoomusta seuraavan sadan vuoden matkan alkuun.

Siksi juuri tässä ja juuri teille haluan virallisesti kertoa: Tavoittelen jatkokautta puheenjohtajana Turun puoluekokouksessa.

Hyvä kokoomusväki,

”Tulevaisuus ei ole perintö. Se on mahdollisuus ja velvollisuus.” Näin sanoi Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton. Pitkälti näin asennoidun itsekin tulevaan.

Puolueista Kokoomus on se, joka osaa kohdata kehityksen mukanaan tuomat haasteet ja tarttua mahdollisuuksiin.

Teknologia ja kasautuvaan tietoon perustuva kehitys on nostanut ihmisen jatkuvasta kuolemanvaarasta, puutteesta ja kurjuudesta uskomattomaan vaurauteen, sivistykseen ja hyvinvointiin. Digitalisaatio antaa jo tänä päivänä mahdollisuuksia tehdä lähes kaikki työt ja monet arjen askareet entistä paremmin. Kevyemmin, fiksummin, vähemmällä vaivalla, turvallisemmin, tehokkaammin, nopeammin. Me kokoomuksessa ajattelemme niin, että pääsääntöisesti digitalisaatio ja meneillään oleva teknologiamurros ovat muutosta parempaan.

Kaiken edistysoptimismin keskellä meidän on pidettävä mielessä vanha hyvä kokoomuslainen periaate: Tärkein on ihminen. Tarvitsemme laajalla skaalalla tietoisia ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä pysymään mukana digikumouksen vauhdissa.

Työ muuttuu, mutta se muuttuu enimmäkseen parempaan suuntaan. Osa nykyisistä töistä katoaa, mutta niiden tilalle on syntynyt ja syntyy uutta työtä. Muutos on nopeaa. Moni pelkää muutosta ja kysyy, tarvitaanko minua tulevaisuudessa mihinkään. Nämä huolet meidän pitää kuulla ja ottaa ne vakavasti.

Meidän on pohdittava, miten varmistamme muutoksessa reiluuden ja oikeudenmukaisuuden.
Meidän on vahvistettava ihmisten kykyä muutoksiin.

Laaja-alaisen sivistyksen merkitys korostuu. Meidän pitää mahdollistaa ihmisille koko ajan paremmat valmiudet vaihtaa suuntaa työurallaan. Jos näyttää siltä, että nykyisellä alalla tie vie kohti auringonlaskua, on ihmisen voitava päivittää osaamistaan jo ennen kuin työttömyys iskee kohdalle.

Elinikäisestä oppimisesta tulee itsestäänselvyys. Tarvitsemme sekä julkista koulutustarjontaa että toimivat markkinat yksityisille aikuiskoulutuksen tarjoajille.

Oppimisesta tulee kiinteä ja erottamaton osa kaikkea työtä.

Tämä haastaa erityisesti työnantajia. Ne firmat pärjäävät, jotka parhaiten huolehtivat henkilöstönsä hyvinvoinnista ja osaamisesta. Yritys, joka ei pysty huolehtimaan osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä, putoaa auttamatta kehityksen kelkasta. Se tarkoittaa kilpailussa häviämistä. Viestini kaikille työnantajille on: Huolehtikaa ihmisistä.

Hyvät kuulijat,

Tulevaisuus on mahdollisuus. Suomi tarvitsee laajoja ja syvälle meneviä uudistuksia. Kokoomus on se puolue, joka parhaiten osaa käyttää markkinoiden voimaa ihmisten parhaaksi.

Työelämä muuttuu. Työllisyys ja työttömyys eivät saisi olla joko-tai-tiloja. Työ- ja yrittäjätulot, sosiaaliturva ja verotus pitää saada toimimaan joustavasti yhteen. Tänä vuonna me teemme oman ehdotuksemme sosiaaliturvan uudistamiseksi.

Meidän on palautettava suomalaisten usko siihen, että oma toimeliaisuus kantaa. Kokoomuksen linja on, että kannustamme työhön ja tekemiseen.

Tämä tarkoittaa, että työn verotuksen keventämistä pitää jatkaa. Kaikissa tuloluokissa.
Suomessa tarvitaan kaikkein eniten lisää korkean tuottavuuden asiantuntijatyötä. Sitä ei kannata haittaverottaa.

Tämä maa tarvitsee lisää työtä ja sen tekijöitä: Meidän pitää jo poistaa ulkomaisen työvoiman tarveharkinta.

Hyvät kuulijat,

Tulevaisuus on myös velvollisuus. Meillä on velvollisuuksia suomalaisia kohtaan. Yksi suurimmista velvollisuuksista on huolehtia siitä, että Suomi on tulevaisuudessakin maailman turvallisin maa.

Turvallisuutta ja sen puutetta koetaan Suomessa joka päivä, ihan arkisessa ympäristössä.

Kokoomuslaiset sisäministerit Paula ja nyt Kaitsu ovat tehneet merkittävää työtä suomalaisten turvallisuuden parantamiseksi. Poliisien määrän turvaaminen, suojelupoliisin ja rajavartiolaitoksen resurssit ja eduskunnassa olevat tiedustelulait ovat kokoomuslaista käsialaa.

Kun valtasimme itsellemme tärkeän oikeusministerin salkun, olen ihaillut tapaa, jolla ministeri Antti on tarttunut toimeen oikeusvaltion vahvistamiseksi.

Syrjäytyminen ja erityisesti nuorten putoaminen yhteiskunnan laitamille on valtava haaste.
Yksi suurimmista, mitä meillä on, ellei jopa suurin.

Kuinka monen nuoren kohdalla opinnot keskeytyvät toisella asteella siksi, että elämänpiirissä ei ole yhtäkään vakaata aikuista tukena? Kuinka monen pojan reppuun kertyy niin heikot eväät, että edes lukutaito ei riitä tavallisten perusasioiden hoitamiseen?

Yhdenkään nuoren opinnot toisella asteella eivät saa jäädä kiinni perheen taloudellisesta tilanteesta. Ministeri Sanni on käynnistämässä selvitystä siitä, mikä on paras tapa taata, ettei niin käy. Tämä selvitys on erittäin tarpeellinen ja tervetullut.

Toinen esimerkki merkittävistä velvollisuuksista on vastuumme ympäristöstä.

Kokoomuksen aatteeseen ja arvoihin kuuluu ympäristöstä huolehtiminen. Meidän vastuullamme on tehdä nykyhetkessä sellaiset poliittiset valinnat, että emme joudu häpeään tulevien sukupolvien silmissä.

Vesistöjen pilaantumisen estäminen on nyt noussut aivan eri tavalla tietoisuuteen mikromuovikysymyksen kautta. Olen valmis tutkimaan avoimin mielin muoviveroa tai joidenkin kertakäyttöisten muovituotteiden kieltoa, jotta muovin käyttö saadaan vähenemään.

Meillä jokaisella on myös yksilöinä vastuu ja vahva ase: oma ostovoimamme. Voimme mennä kauppaan kestokassin kanssa. Voimme olla ostamatta muovirakeita sisältävää kosmetiikkaa. Myös kaupalta ja teollisuudelta on paikallaan perätä vastuuta ja ratkaisuja.

Ilmastokriisin ratkaisu on mittakaavaltaan täysin poikkeuksellinen haaste ihmiskunnan historiassa.
Päästöjä pitää vähentää nopeasti ja kaikilla talouden sektoreilla. On selvää, että muutos maksaa. Vielä kalliimmaksi tulee se, ettei tehtäisi mitään.

Politiikan työkalupakissa on monenlaisia välineitä. Luontoa tuhoavaa toimintaa voidaan rajoittaa, hinnoitella ja tarvittaessa kieltää.

Suomi oli edelläkävijä päästöjen hinnoittelussa. Otimme maailman ensimmäisenä maana käyttöön hiiliveron vuonna 1990. Hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus ohjaa energiantuotantoa ja liikennettä käyttämään vähemmän päästöjä tuottavia polttoaineita.
Järjestelmä on yksinkertainen, kustannustehokas ja ennustettava sen kohteena oleville yrityksille ja kuluttajille. Olen tehnyt kansainvälisesti aloitteita globaalin hiilen hinnoittelun aloittamiseksi.

Ihmisen ja ympäristön suhde on vastuusuhde. Se on myös riippuvuussuhde. Me voimme osaltamme vaikuttaa siihen, missä kunnossa Suomi ja maailma ovat tulevaisuudessa.

Te kaikki täällä tänään,

Hyvät asiat eivät tapahdu itsestään. Ne pannaan tapahtumaan yhdessä.

Suomea rasittaa vuosien ja vuosikymmenien saatossa kasautunut uudistusvelka. Sitä on lyhennettävä. Emme me tavoittele vaalivoittoa titteleiden vuoksi. Tavoittelemme voittoa, koska haluamme uudistaa Suomea.

Meillä tavallisilla suomalaisilla pitää olla tulevaisuudessakin usko siihen, että me pärjäämme.
Meillä pitää olla mahdollisuus hyvään arkeen, hyvään elämään. Suomen pitää olla tulevaisuudessakin maa, jossa se mihin syntyy, ei määrää sitä, mihin ihminen elämässään pääsee.

Suomea on uudistettava, jotta hyvinvointi lisääntyy. Kokoomus on tässä maassa ainoa poliittinen voima, jolla on sekä tahto että keinot uudistusvelan hallitsemiseen ja lyhentämiseen.

Teemme tätä työtä, koska uskomme, että meidän arvomme ovat kestävin pohja viedä Suomea tulevaisuuteen. Meillä on kirkas näkemys siitä, mitä pitää tehdä. Meillä on kirkas näkemys siitä, että me pystymme tekemään sen, mitä pitää. Ja meillä on tahto tehdä se.

Otimme kuntavaaleissa takaisin paikkamme maan ykköspuolueena. Maakunta-, eduskunta- ja eurovaaleihin olemme menossa erittäin hyvistä asemista. Puolueeseen liittyi viime vuonna enemmän ihmisiä kuin lähti. Kasvua on ollut erityisesti nuorissa.
Nuoret ja opiskelijat pitävät leijonalippua korkealla etenkin korkeakoulukaupungeissa. Siellä on tarmoa. Siellä on intoa ja uusia ideoita.

Kaikesta tästä tulee minulle luottavainen – ja päättäväinen olo. Asiat, joiden eteen teemme töitä joka päivä, ovat oikeita asioita.
Kiitos teille tästä upeasta päivästä. Voimaa ja sydämen paloa teille tekemiseen, ja turvallista kotimatkaa.

Kokoomuksen tulevaisuus näyttää hyvältä! Se on meidän omissa käsissämme.

Kiitos!